Drip Clean

74.00 ₪
Quantity:

דשן זה טוב לצמחים, אבל הרבה פחות טוב למערכת ההשקיה. הוא שוקע, הוא נבדק, הוא סותם. לכן, אם לא בא לך כל פעם לקנות מערכת השקיה חדשה (אחת איכותית תספיק), תקנה Drip Clean ותעשה למערכת שלך תחזוקה. 

מדובר בתכשיר יעיל, בדוק, מתאים ביותר לשטיפה פנימית של מערכות אוטומטיות. 

מדובר בפעולה חיונית. אם לא תעזור למערכת לעבוד, היא לא תעזור לך לגדל.