BN-Zym

490.00 ₪
מגביר פעילות בקטריאלית במצע הגידול, מעשיר את כמות החמצן במצע הגידול, מעודד הוצאת הפסולת של הצמח ומפחית את מתיחות שטח פני המים.
Size :
Quantity:
מגביר פעילות בקטריאלית במצע הגידול, מעשיר את כמות החמצן במצע הגידול, מעודד הוצאת הפסולת של הצמח ומפחית את מתיחות שטח פני המים.