ATA Zyme

82.00 ₪
דשן לגידול הידרו מבית ATAMI, המיועד לזירוז פירוק הצמחים שכבר מתו לטובת צמחים שנשטלו וגדלים עכשיו. מקטין את הסיכוי למחלות הקשורות באדמה. בסביבה כזו השורשים מתפתחים טוב יותר, והפריחה גדלה בהתאם. מינון: 2 מ"ל לליטר...
Size :
Quantity:

דשן לגידול הידרו מבית ATAMI, המיועד לזירוז פירוק הצמחים שכבר מתו לטובת צמחים שנשטלו וגדלים עכשיו. מקטין את הסיכוי למחלות הקשורות באדמה. בסביבה כזו השורשים מתפתחים טוב יותר, והפריחה גדלה בהתאם.

מינון: 2 מ"ל לליטר של מי הזנה. שווי APK- 0-0-6