Astro Diamond - Green House

Astro Diamond

30.00 ₪
אם זה מספיק טוב בשביל לבודד ולהחזיר אור בחלליות של NASA, זה מספיק טוב לבית הגידול שלך. עמיד אבק ותנאי סביבה עויינים. החזר אור 97% שיפור פיזור וניצול האור מהתאורה ב-25% שיפור ביבול עד 20%. ...
Quantity:

אם זה מספיק טוב בשביל לבודד ולהחזיר אור בחלליות של NASA, זה מספיק טוב לבית הגידול שלך. עמיד אבק ותנאי סביבה עויינים.

החזר אור 97%

שיפור פיזור וניצול האור מהתאורה ב-25%

שיפור ביבול עד 20%. 

במילים אחרות Astro Diamond שווה זהב- אבל עולה פחות ממנו.