Aqua Flakes A+B

119.00 ₪
Quantity:

בגידול שמנותם מהאדמה, כגון הידרוטון או פרלייט חייבים דשן מינרלי שישלים לצמח את מה שהוא אמור היה לקבל מהאדמה. ואיזון המצע זה מדע מדוייק. לכן, Aqua Flakes מגיע בצורה של שני בקבוקים עם תוספים נפרדים בנפח ליטר כל אחד, שמערבבים לפי טבלת הגידול, בהתאם לצרכי הצמח, כדי לקבל בדיוק מה שהצמח צריך מתי שהוא צריך. מתאים במיוחד לגידול במים במערכת מחזורית.