תחתית לעציץ

4.00 ₪
Quantity:
עציץ משאיר סימנים. מהעציץ דולפים מים.
לכן, עציץ צריך תחתית. 
מש"ל