פרופגטור גדול גמיש

75.00 ₪
Quantity:

זה הפרופגטור. מנביטים בו זרעים, שוטלים ייחורים. 

סביבה עתירת לחוץ לצמיחת הדור החדש.

מוצר משלים מעולה: שמיכת חימום בגודל מתאים.